Bài 5 trang 12 sgk hình học lớp 10: bài xích 2. Tổng và hiệu của nhị vectơ. Bài bác 5. Cho tam giác ABC cạnh a

Bài 5.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 12 sgk hình học 10

mang đến tam giác (ABC) cạnh (a). Tính độ dài của những vectơ (overrightarrowAB+ overrightarrowBC) và (overrightarrowAB- overrightarrowBC)

*

*

Ta có (overrightarrowAB+ overrightarrowBC= overrightarrowAC)

(left | overrightarrowAB+overrightarrowBC ight | = left | overrightarrowAC ight |= a)

Ta có: (overrightarrowAB – overrightarrowBC = overrightarrowAB +overrightarrowCB).Quảng cáo

Trên tia (CB), ta dựng (overrightarrowBE = overrightarrowCB)

( Rightarrow overrightarrowAB – overrightarrowBC = overrightarrowAB +overrightarrowBE= overrightarrowAE)

Tam giác (EAC) vuông tại (A) (vì bao gồm đường trung tuyến (AB) bởi nửa cạnh (CE)) bao gồm : (AC = a, CE = 2a) , suy ra (AE = sqrt CE^2 – AC^2 = sqrt 4a^2 – a^2 = asqrt 3 )

Vậy (left | overrightarrowAB -overrightarrowBC ight | = left | overrightarrowAE ight | = asqrt3)


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 3 trang 13 đại số 10: bài 2. Tập hợp
Bài tiếp theoBài 6 trang 12 sgk hình học tập lớp 10: bài bác 2. Tổng với hiệu của nhị vectơ
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 2 trang 10 Hình học tập 10: bài 2. Tổng và hiệu của nhị vectơ
Câu hỏi 3 trang 10 SGK Hình lớp 10: Vậy vectơ BC là tia đối của vectơ AB
Câu hỏi 4 trang 11 Hình học 10: bài bác 2. Tổng cùng hiệu của nhì vectơ
Câu hỏi 1 trang 9 SGK Hình học tập 10:
Bài 10 trang 12 sgk hình học lớp 10: bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 9 trang 12 sgk hình học tập lớp 10: bài bác 2. Tổng cùng hiệu của nhị vectơ
Mục lục môn Toán 10


HÌNH HỌC - TOÁN 10

Chương 1. VECTƠ

Xem đầy đủ: Toán 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu hỏi kim chỉ nan 2 – Trang 105 Địa 10-, Em hãy nêu ví dụ như để chứng minh tác động của các nhân tố...
Vai trò điểm lưu ý các nhân tố ảnh hưởng tới cách tân và phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số bề ngoài tổ chức lãnh...
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác biệt cơ bản của các tại sao dẫn đến quy hình thức địa đới và
Nêu sự không giống nhau cơ bản của các tại sao dẫn mang lại quy lao lý địa đới và quy dụng cụ phi địa đới.. Câu 2...
Câu 6.48 trang 205 SBT Đại số 10 Nâng cao: bài bác 4. Một số công thức lượng giác
Câu 6.48 trang 205 SBT Đại số 10 Nâng cao. Giải:. Bài xích 4. Một trong những công thức lượng giác cho (cos alpha = m).Hãy...
Bài 3 trang 270 SGK đồ vật lý lớp 10 Nâng cao, Để khẳng định gần đúng sức nóng lượng
Bài 55: Sự đưa thể. Sự nóng chảy cùng đông đặc - bài xích 3 trang 270 SGK trang bị lý lớp 10 Nâng cao. Để...

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 153 Sgk Toán 10, Giải Toán 10: Bài 1 Trang 153 Sgk Đại Số 10


Câu 33 trang 242 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO
Câu 33 trang 242 SBT Đại số 10 Nâng cao. A) (x^4 - 18x^2 + 81 = 0;). BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI NĂM...