d) Nếu quý hiếm của phân thức đã cho bằng(0) thì(x + 2 = 0 Rightarrow x = -2)

Giá trị này không thỏa mãn nhu cầu với đk của(x ,,(x e -2). )

Vậy không có giá trị nào của(x) nhằm biểu thức sẽ cho có giá trị bằng(0.)

Lưu ý: Điều kiện để quý giá của phân thức xác định là chủng loại thức khác(0.)
Bạn đang xem: Bài 48 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài 9: đổi khác các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức khác • Giải bài bác 46 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trở nên dổi mỗi biểu... • Giải bài 47 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 với mức giá trị làm sao đó... • Giải bài xích 48 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến phân... • Giải bài xích 49 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đố em search được...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 9: chuyển đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
• Giải bài bác 46 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 47 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 48 trang 57 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 49 trang 58 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Your Welcome Là Gì ? You'Re Welcome Là Gì Dùng You'Re Welcome Trường Hợp Nào

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12