Năm ngoái, tổng cộng dân của nhị tỉnh(A) và(B) là(4) triệu. Năm nay, dân sinh của tỉnh(A) tăng thêm(1,1\%,) còn số lượng dân sinh của tỉnh(B) tăng thêm(1,2\%.) tuy nhiên số dân của tỉnh(A) năm nay vẫn nhiều hơn thế nữa tỉnh(B) là(807200) người. Tính số dân thời gian trước của mỗi tỉnh.
Bạn đang xem: Bài 48 trang 32 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) (triệu) là số dân năm trước của tỉnh(A, (0 Số dân tỉnh(B) năm kia là(4000000 - x)Số dân của tỉnh(A) năm nay:(x + 1,1\% x = 1,011.x)Số dân của tỉnh(B) năm nay:((4000000 - x) + 1,2\% (4000000 - x) = 1,012(4000000 - x))Vì số dân tỉnh(A) trong năm này hơn tỉnh(B) là(807200) fan nên ta tất cả phương trình:(1,011x - 1,012(4000000 - x) = 807200)(Leftrightarrow 1,011x - 4048000 + 1,012x = 807200)(Leftrightarrow 2,023x = 4855200)(Leftrightarrow x = 2400000)(thỏa mãn điều kiện)Vậy dân số tỉnh(A) là(2.400.000) ngườiDân số tỉnh(B) là(1.600.000) người

Ghi nhớ: quá trình giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình- chọn ẩn số cùng đặt điều kiện tương thích cho ẩn số:- Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và các đại lượng sẽ biết- Lập phương trình biểu lộ mỗi liên hệ giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: kiểm soát xem trong số nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập (trang 31) khác • Giải bài 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập hai năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một số tự nhiên có... • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm số tự nhiên và thoải mái có hai... • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm phân số có đồng... • Giải bài 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm tra Toán... • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một nhà máy sản xuất kí hợp... • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái ô tô... • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An giữ hộ vào quỹ... • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, tổng số dân... • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan gồm một miếng...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học tập 8
bài xích trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 141 Sgk Toán 11, Giải Toán 11: Bài 3 Trang 141 Sgk Đại Số 11

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12