- Áp dụng phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương thức dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Bài 48 trang 22 sgk toán 8 tập 1

- Áp dụng các hằng đẳng thức:

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign&; x^2 + 4x - y^2 + 4 cr & = (x^2 + 4x + 4) - y^2 cr & = left( x^2 + 2.x.2 + 2^2 ight) - y^2 cr & = left( x + 2 ight)^2 - y^2 cr & = left( x + 2 - y ight)left( x + 2 + y ight) cr )


LG b

(3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2);

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và cách thức dùng hằng đẳng thức.

- Áp dụng những hằng đẳng thức:

(left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ,,3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2 cr & = 3.left( x^2 + 2xy + y^2 - z^2 ight) cr & = 3.left< left( x^2 + 2xy + y^2 ight) - z^2 ight> cr & = 3.left< left( x + y ight)^2 - z^2 ight> cr & = 3left( x + y - z ight)left( x + y + z ight) cr )


LG c

(x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2).

Phương pháp giải:

- Áp dụng phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử và phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Xem thêm: Hàng 2Hand Là Gì - Những Ưu Và Nhược Điểm Của Đồ 2Hand

- Áp dụng những hằng đẳng thức:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

(A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,x^2 - 2xy + y^2 - z^2 + 2zt - t^2 cr & = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) + left( - z^2 + 2zt - t^2 ight) cr & = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) - left( z^2 - 2zt + t^2 ight) cr & = left( x - y ight)^2 - left( z - t ight)^2 cr & = left< left( x - y ight) - left( z - t ight) ight>.left< left( x - y ight) + left( z - t ight) ight> cr & = left( x - y - z + t ight)left( x - y + z - t ight) cr )

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 381 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp welcome-petersburg.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện welcome-petersburg.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.