(eqalign&; x^2 - xy + x - y cr & = (x^2 - xy) + left( x - y ight) cr & = xleft( x - y ight) + left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( x + 1 ight) cr )

Cách khác:

(eginarraylx^2 - xy + x - y\ = left( x^2 + x ight) + left( - xy - y ight)\ = left( x.x + x ight) - left( xy + y ight)\ = xleft( x + 1 ight) - yleft( x + 1 ight)\ = left( x + 1 ight)left( x - y ight)endarray)


LG b

(xz + yz - 5(x + y));

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm những hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Bạn đang xem: Bài 47 trang 22 sgk toán 8 tập 1

Nhóm 2 hạng tử đầu rồi đặt (z) ra ngoài để lộ diện nhân tử thông thường (x+y).

Lời giải chi tiết:

(eqalign& ;xz + yz m - 5left( x + y ight) cr & = left( xz + yz m ight) - 5left( x + y ight) cr & = zleft( x + y ight) - 5left( x + y ight) cr & = left( x + y ight)left( z - 5 ight) cr )


LG c

(3x^2 - 3xy - 5x + 5y).

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp nhóm các hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Xem thêm: Số Gần Đúng Và Sai Số Gần Đúng Và Sai Số Lớp 10, Lý Thuyết Về Số Gần Đúng Và Sai Số Lớp 10

Cách 1: Nhóm hai hạng tử thứ nhất với nhau cùng hai hạng tử cuối với nhau

Cách 2: team hạng tử sản phẩm 1 cùng thứ 3, nhóm hạng tử thứ 2 và đồ vật 4 

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,3x^2 - 3xy - 5x + 5y cr & = (3x^2 - 3xy) + left( - 5x + 5y ight) cr & = 3xleft( x - y ight) - 5left( x - y ight) cr & = left( x - y ight)left( 3x - 5 ight) cr )

Cách khác:

(eginarrayl3x^2 - 3xy - 5x + 5y\ = left( 3x^2 - 5x ight) + left( - 3xy + 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - left( 3xy - 5y ight)\ = xleft( 3x - 5 ight) - yleft( 3x - 5 ight)\ = left( 3x - 5 ight)left( x - y ight)endarray) 

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 294 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp welcome-petersburg.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.