Hướng dẫn giải bài §9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Cực hiếm của phân thức, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài bác giải bài 46 47 48 49 trang 57 58 sgk toán 8 tập 1 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần đại số có trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 46 trang 57 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Chuyển đổi các biểu thức hữu tỉ

Ta có thể biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức nhờ các quy tắc của các phép cộng trừ, nhân, phân tách phân thức.

2. Quý hiếm của phân thức

Trước khi làm bài toán tương quan đến giá trị phân thức cần tìm điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0, từ đó giá trị của phân thức mới được xác định.

Dưới đó là phần phía dẫn trả lời các thắc mắc có trong bài học cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy hiểu kỹ thắc mắc trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 56 sgk Toán 8 tập 1

Biến thay đổi biểu thức sau thành một phân thức

(B = dfrac1 + dfrac2x – 11 + dfrac2xx^2 + 1)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& B = left( 1 + 2 over x – 1 ight):left( 1 + 2x over x^2 + 1 ight) cr và = left( x – 1 over x – 1 + 2 over x – 1 ight):left( x^2 + 1 over x^2 + 1 + 2x over x^2 + 1 ight) cr & = x – 1 + 2 over x – 1:x^2 + 1 + 2x over x^2 + 1 cr và = x + 1 over x – 1.x^2 + 1 over (x + 1)^2 cr và = x^2 + 1 over left( x – 1 ight)left( x + 1 ight)=fracx^2 + 1x^2 – 1 cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 57 sgk Toán 8 tập 1

Cho phân thức (dfracx + 1x^2 + x)


a) Tìm đk của (x) để quý hiếm của phân thức được xác định.

b) Tính quý hiếm của phân thức tại (x = 1 000 000) và tại (x = – 1).

Trả lời:

a) Ta có: (x^2 + x = xleft( x + 1 ight))

Giá trị phân thức này được xác minh với điều kiện (x^2 + x ≠ 0)

(matrix Rightarrow xleft( x + 1 ight) e 0 hfill cr Rightarrow left< matrixx e 0 hfill crx + 1 e 0 hfill cr ight. hfill cr Rightarrow left< matrixx e 0 hfill crx e – 1 hfill cr ight. hfill cr )

b) Ta có:

(dfracx + 1x^2 + x = dfracx + 1xleft( x + 1 ight) = dfrac1x)


Tại (x = 1000000 ) ta có:

(dfracx + 1x^2 + x = dfrac1x = dfrac11000000)

Tại (x = – 1 ) ta có:

(dfracx + 1x^2 + x = dfrac1x = dfrac1 – 1 = – 1)

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài 46 47 48 49 trang 57 58 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

welcome-petersburg.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương thức giải bài tập phần đại số 8 kèm bài bác giải đưa ra tiết bài 46 47 48 49 trang 57 58 sgk toán 8 tập 1 của bài xích §9. Biến đổi những biểu thức hữu tỉ. Quý giá của phân thức vào chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:


*
Giải bài xích 46 47 48 49 trang 57 58 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài xích 46 trang 57 sgk Toán 8 tập 1


a) $frac5x2x + 4$ ;

b) $fracx – 1x^2 – 1$

Bài giải:

a) Phân thức $frac5x2x + 4$ xác định khi:

$2x + 4 eq 0$ ⇔ $2x eq – 4$ ⇔ $x eq – 2$

b) Phân thức $fracx – 1x^2 – 1$ xác định khi:

$x^2 – 1 eq 0 ⇔ (x – 1)(x + 1) eq 0$

⇔ $egincasesx – 1 eq 0\x + 1 eq 0endcases$

⇔ $egincasesx eq 1\x eq -1endcases$

3. Giải bài bác 48 trang 58 sgk Toán 8 tập 1

Cho phân thức: $fracx^2 + 4x + 4x + 2$

a) với cái giá trị nào của x thì quý hiếm của phân thức được xác định?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm cực hiếm của x để quý hiếm của phân thức bằng 1.

d) có mức giá trị như thế nào của x nhằm phân thức bởi 0 giỏi không?

Bài giải:

a) Phân thức $fracx^2 + 4x + 4x + 2$ khẳng định khi:

$x + 2 eq 0 ⇔ x eq – 2$

b) Rút gọn:

$fracx^2 + 4x + 4x + 2 = frac(x + 2)^2x + 2 = x + 2$

c) Phân thức $fracx^2 + 4x + 4x + 2$ có giá trị bởi $1$ khi:

$ x + 2 = 1 ⇔ x = -1$

d) Phân thức $fracx^2 + 4x + 4x + 2$ có giá trị bằng $0$ khi:

$ x + 2 = 0 ⇔ x = -2$

Mà trên $x = -2$ thì quý hiếm của phân thức $fracx^2 + 4x + 4x + 2$ không khẳng định nên không tồn tại giá trị nào của $x$ để phân thức $fracx^2 + 4x + 4x + 2$ bằng 0.

Xem thêm: Toán 10 Bài Công Thức Lượng Giác, Công Thức Lượng Giác

4. Giải bài xích 49 trang 58 sgk Toán 8 tập 1

Đố. Đố em tìm kiếm được một phân thức (của một biến chuyển $x$) nhưng giá trị của nó được khẳng định với đầy đủ giá trị của $x$ khác cầu của $2$.

Bài giải:

Ta có: $Ư(2) = $$-1, -2, 1, 2$

Phân thức có giá trị xác định với các giá trị của x khác ước của $2$ là:

$frac5 – x(x^2 – 1)(x^2 – 4)$ ;

$frac3x – 4(x + 1)(2x – 2)(x – 2)(4x + 8)$ …

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 với giải bài 46 47 48 49 trang 57 58 sgk toán 8 tập 1!