Trong không khí cho nhị tam giác gần như ABC cùng ABC" bao gồm chung cạnh AB và phía trong hai phương diện phẳng khác nhau. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC" cùng C"A.


Bạn đang xem: Bài 4 trang 98 sgk toán hình 11

*

Sử dụng công thức(overrightarrowa.overrightarrowb=|a||b|cosleft( overrightarrowa,overrightarrowb ight) )
a) Ta có:(eginaligned và overrightarrowAB.overrightarrowCC"=overrightarrowAB.left( overrightarrowAC"-overrightarrowAC ight) \ và =overrightarrowAB.overrightarrowAC"-overrightarrowAB.overrightarrowAC \ và =AB.AC".cos60^o-AB.AC.cos 60^o \ & =0,,,left( extvì,AC"=AC ight) \ endaligned )b) VìM, N, P, Q thứu tự là trung điểm của các cạnh AC, CB, BC" cùng C"A.nên(left{ eginaligned và QP//AB;,QP=dfrac12AB \ & MN//AB;,MN=dfrac12AB \ endaligned ight.\Rightarrow left{ eginaligned & QP//MN \ và QP=MN \ endaligned ight. )Suy ra,(MNPQ) là hình bình hành.Mặt khác, ta lại có:(left{ eginaligned & MQ//CC" \ và MN//AB \ & ABot CC" \ endaligned ight.Rightarrow MQot MN )Do vậy,(MNPQ) là hình chữ nhật.
*

Tham khảo lời giải các bài xích tập bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc khác • Giải bài xích 1 trang 97 – SGK môn Hình học lớp 11 mang đến hình lập phương... • Giải bài xích 2 trang 97 – SGK môn Hình học tập lớp 11 mang đến tứ diện ABCD.a)... • Giải bài xích 3 trang 97 – SGK môn Hình học lớp 11 a) Trong không khí nếu... • Giải bài 4 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11 Trong không khí cho nhị tam... • Giải bài xích 5 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 mang lại hình chóp tam... • Giải bài 6 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 Trong không khí cho hai... • Giải bài 7 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11 đến S là diện tích s của... • Giải bài 8 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 đến tứ diện ABCD...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổng hợp và xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan liêu hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cung cấp số cùng và cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11
bài trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 11
Bài 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
• Giải bài bác 1 trang 97 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 97 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 97 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài xích 6 trang 98 – SGK môn Hình học tập lớp 11 • Giải bài bác 7 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11 • Giải bài xích 8 trang 98 – SGK môn Hình học lớp 11


Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 3 Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất, Toán 10 Bài 3: Dấu Của Nhị Thức Bậc Nhất

Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong phương diện phẳng Chương 2: tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ tuy nhiên song Chương 3: dãy số - cấp số cộng và cấp cho số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm