Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đủ của tư liệu tại đây (356.29 KB, 1 trang )
Bạn đang xem: Bài 4 trang 9 sgk toán 10

TOÁN LỚP 10 – HỌC TẬP-LỚP 10

Đáp án bài bác 4 trang 9 SGK đại số lớp 10

Đề bài 4. vạc biểu từng mệnh đề sau, bằng cách sử dụng tư tưởng "điều kiện buộc phải và đủ"

a) một số trong những có tổng các chữ số chia hết cho 99 thì phân chia hết mang đến 99 cùng ngược lại.

b) Một hình bình hành có các đường chéo vng góc là một trong hình thoi cùng ngược lại.

c) Phương trình bậc hai tất cả hai nghiệm phân minh khi còn chỉ khi biệt thức của nó dương.

Đáp án:

a) Điều kiện yêu cầu và đầy đủ để một trong những chia hết mang đến 99 là tổng các chữ số của nó chia hết đến 99.

b) Điều kiện buộc phải và đủ nhằm tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành tất cả hai đường chéo vng góc với nhau.


TOÁN LỚP 10 HỌC TẬP-LỚP 10

Tài liệu liên quan


*
bài 4 trang 9 sgk đại số 10 1 522 0
*
bài 4 trang 7 sgk toán 9 - tập 1 1 2 0
*
bài 4 trang 45 sgk toán 9 tập 1 1 1 0
*
bài bác 4 trang 11 sgk toán 9 tập 2. 2 1 0
*
bài 4 trang 36 sgk toán 9 tập 2 1 3 4
*
bài xích 4 trang 69 sgk toán 9 - tập 1 1 7 2
*
bài xích 14 trang 9 sgk toán 8 tập 1 1 891 0
*
bài 13 trang 9 sgk toán 8 tập 1 1 553 0
*
bài xích 4 trang 5 sgk toán 8 tập 1. 1 620 0
*
bài bác 4 trang 7 sgk toán 8 tập 2 1 838 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã sẵn sàng tải về


(356.29 KB - 1 trang) - bài 4 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số | Giải Toán 10
Tải bạn dạng đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Bài 10 Trang 12 Sgk Hình Học 10 Trang 12 Sgk Hình Học 10, Bài 10 Trang 12 Sgk Hình Học 10

×