reviews bài test tư liệu khóa đào tạo cung ứng
*

Bài giải:

*

(Đạo hàm của hàm phù hợp với u = 2 – 5x – x2và y = √u)

*

*

*

*


CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA

Hệ thống được xây cất và quản lý bởi Novaedu - Đơn vị chủ yếu thức đồng hành cùng với Bộ giáo dục và Đào tạo trong việc thực thi đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp mang lại năm 2025" (Đề án 1665) của Thủ tướng chủ yếu phủ. Novaedu cũng là đơn vị trước tiên và tuyệt nhất được bộ GD&ĐT phê duyệt thực thi chương trình "Kỹ năng toàn vẹn - gốc rễ cốt lõi để khởi nghiệp thành công" dành cho HSSV, giáo viên tại những cơ sở giáo dục trên toàn quốc.