(eginarraylsin ^2alpha + cos ^2alpha = 1\ Rightarrow sin ^2alpha = 1 - cos ^2alpha \ = 1 - left( dfrac413 ight)^2 = dfrac153169\ Rightarrow sin alpha = sqrt dfrac153169 = dfrac3sqrt 17 13\ an alpha = dfracsin alpha cos alpha = dfrac3sqrt 17 13:dfrac413 = dfrac3sqrt 17 4 \ cot alpha = dfraccos alpha sin alpha = dfrac413:dfrac3sqrt 17 13 = dfrac4sqrt 17 51endarray)
Bạn đang xem: Bài 4 trang 148 sgk đại số 10

LG b

(sin α = -0,7) với (π  0, cosα 0,)( anα

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bình chọn:>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


*
*giữ hộ góp ý Hủy vứt


Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 3 Trang 94 Sgk Đại Số 10, Giải Bài 3 Trang 94 Sgk Đại Số 10


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?