Công thức độ lâu năm cung tròn góc (alpha , (rad)) là ( l=R alpha ) với (R) là bán kính của con đường tròn.

Lời giải chi tiết:

(l = R alpha = 20.dfracpi 15 approx 4,19;cm.)
Bạn đang xem: Bài 4 trang 140 sgk toán 10

LG c

(37^0)

Phương pháp giải:

Đổi đơn vị độ thanh lịch radian theo công thức (a^0 = fracapi 180left( rad ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl37^0 = dfrac37pi 180left( rad ight)\ Rightarrow l = 20.dfrac37pi 180 approx 12,92cmendarray)

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp welcome-petersburg.com
Xem thêm: Bài 6 Trang 37 Sgk Toán 11, Giải Toán 11: Bài 6 Trang 37 Sgk Đại Số 11

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện welcome-petersburg.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gởi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.