Tìm cấp số nhân bao gồm sáu số hạng, hiểu được tổng của năm số hạng đầu là 31 với tổng của năm số hạng sau là 62.
Bạn đang xem: Bài 4 trang 104 sgk toán 11

Gợi ý:

Áp dụng công thức:(u_n=u_n-1q)và và(S_n=dfracu_1(1-q^n)1-q)

Giả sử cấp số nhân là(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6)có công bội(q)

(eginaligned & left{ eginaligned & u_1+u_2+u_3+u_4+u_5=31 \ và u_2+u_3+u_4+u_5+u_6=62 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned & u_1q+u_2q+u_3q+u_4q+u_5q=31q \ và u_2+u_3+u_4+u_5+u_6=62 \ endaligned ight. \ và Leftrightarrow left{ eginaligned và u_2+u_3+u_4+u_5+u_6=31q \ và u_2+u_3+u_4+u_5+u_6=62 \ endaligned ight.Leftrightarrow 31q=62Leftrightarrow q=2 \ endaligned )

Vì(S_5=31=dfracu_1(1-2^5)1-2Rightarrow u_1=1)

Vậy cung cấp số nhân là(1, 2, 4, 8, 16, 32)


*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 4: cấp số nhân khác • Giải bài xích 1 trang 103 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 minh chứng các dãy... • Giải bài bác 2 trang 103 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Cho cung cấp số nhân... • Giải bài bác 3 trang 103 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm các số hạng của... • Giải bài xích 4 trang 104 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tìm cung cấp số nhân có... • Giải bài 5 trang 104 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 xác suất tăng dân số... • Giải bài xích 6 trang 104 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 đến hình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số và Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài xích trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Bài 4: cấp cho số nhân
• Giải bài 1 trang 103 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 2 trang 103 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 103 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 104 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 104 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 6 trang 104 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 163 Toán 11 (Toán 11, Chương 4, Bài 2, Qui Tắc Tính Đạo Hàm)

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12