(a^2> (b-c)^2=b^2-2bc+c^2,,(1)\ c^2> (a-b)^2=a^2-2ab+b^2,,(2)\ b^2> (c-a)^2=c^2-2ac+a^2,,(3))

Cộng những vế tương ứng của (1) (2) với (3) ta có:

(a^2+b^2+c^2> 2(a^2+b^2+c^2)-2(ab+bc+ca)\ Leftrightarrow a^2+b^2+c^2

Nhắc lại bất đẳng thức tam giác:

Nếu(a, b, c) là độ dài tía cạnh của một tam giác ta,luôn có:

(|b-c|

Tức là: "Trong một tam giác, độ lâu năm một cạnh luôn to hơn hiệu hai cạnh còn sót lại và nhỏ hơn tổng nhị cạnh đó"
Bạn đang xem: Bài 3 trang 79 sgk toán 10

*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 1: Bất đẳng thức khác • Giải bài 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 trong những khẳng định... • Giải bài bác 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 mang đến số(x> 5),... • Giải bài xích 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 đến a, b, c là độ lâu năm ba... • Giải bài 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 chứng minh... • Giải bài xích 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 hội chứng minh... • Giải bài bác 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 Trong phương diện phẳng tọa...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 1: Bất đẳng thức
• Giải bài bác 1 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 2 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 3 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài bác 4 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài xích 5 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10 • Giải bài 6 trang 79 – SGK môn Đại số lớp 10
Giải bài tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và áp dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung và góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 10 Trang 114 Sgk Toán Hình 11 4 Sgk Hình Học 11: Bài 4

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12