(sin left( alpha + eta ight) = sin alpha cos eta + cos alpha sin eta )

Lời giải chi tiết:

(, sin(a + b) + sin( dfracpi 2 - a)sin(-b) ) ( = sin acos b + cos asin b + cos a.left( - sin b ight)) (= sin acos b + cos asin b - cos asin b) (= sin acos b.)
Bạn đang xem: Bài 3 trang 154 sgk đại số 10

LG b

(cos(dfracpi 4 + a)cos( dfracpi4 - a) + dfrac1 2 sin^2a)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức:

(cos acos b = dfrac12left< cos left( a + b ight) + cos left( a - b ight) ight>) và phương pháp hạ bậc (sin ^2a = dfrac1 - cos 2a2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(cos( dfracpi 4 + a)cos(dfracpi 4- a) + dfrac1 2sin^2a)

( = frac12left< cos left( fracpi 4 + a + fracpi 4 - a ight) + cos left( fracpi 4 + a - fracpi 4 + a ight) ight>) (+dfrac12left ( dfrac1-cos 2a2 ight ))

( =dfrac12+ dfrac14(1 - cos 2a)) (=dfrac12cos 2a + dfrac14(1 - cos 2a)) ( = dfrac2cos 2a + 1 - cos 2a4 ) (= dfrac1 + cos 2a4 ) ( = frac1 + 2cos ^2a - 14) (= dfrac2cos ^2a4) ( = dfraccos ^2a2)


LG c

(cos( dfracpi2 - a)sin( dfracpi2 - b) - sin(a - b))

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

(sin left( alpha - eta ight) = sin alpha cos eta - cos alpha sin eta ) và (sin left( dfracpi 2 - alpha ight) = cos alpha ,) (cos left( dfracpi 2 - alpha ight) = sin alpha )

Lời giải chi tiết:

( cos( dfracpi2 - a)sin( dfracpi2 - b) - sin(a - b) )

( = sin acos b - left( sin acos b - cos asin b ight))

(= sin acos b - sin acos b + sin bcos a)

(= sin bcos a.)

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 54 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp welcome-petersburg.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện welcome-petersburg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Toán 10 Bài Công Thức Lượng Giác, Công Thức Lượng Giác

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.