Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ giới thiệu đến những em khái niệm và giải pháp xác định những phép toán tập hợp. Thuộc với rất nhiều hình ảnh và lấy ví dụ như minh họa được bố trí theo hướng dẫn giải cụ thể các em sẽ tiện lợi nắm vững câu chữ phần này.

Bạn đang xem: Bài 3 các phép toán tập hợp


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài tập minh hoạ

3.Luyện tập bài xích 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


*

Giao của hai tập hợp A cùng B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B.

(A cap B = left x ight\)

*


Hợp của nhì tập hòa hợp A cùng B, kí hiệu (A cup B) là tập đúng theo các phần tử thuộc A hoặc thuộc B.

(A cup B = left x in A,,hoac,,x in B ight.)

*


Hiệu của tập hợp A với tập hợp B, kí hiệu AB là tập bao gồm các thành phần thuộc A cùng không nằm trong B.

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 121 Toán 11 : Tìm Giới Hạn Sau, Bài 3 Trang 121 Sgk Toán Đại 11: Tìm Giới Hạn Sau

(Aackslash B = left x ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được điện thoại tư vấn là phần bù của B trong A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left x in mathbbZ ight\)

(C = left x in mathbbR ight\)

a) Dừng phương pháp liệt kê thành phần xác định những tập thích hợp B với C.

b) khẳng định các tập đúng theo sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) xác định các tập hợp sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) xác minh các tập hợp sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các thành phần của các tập thích hợp dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta tất cả (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)