+ ví như tọa độ điểm đó thỏa mãn nhu cầu bất phương trình thì miền nghiệm của bất phương trình là nửa phương diện phẳng bờ là con đường thẳng(ax+by=m)chứa điểm đó.

+ Nếutọa độđiểm kia khôngthỏa mãn bất phương trình thì miền nghiệm của bất phương trình là nửa phương diện phẳng bờ là mặt đường thẳng(ax+by=m)khôngchứa điểm đó.

a) Vẽ các đường thằng:

((d_1): x-2y=0\ (d_2): x+3y=-2\ (d_3): y-x=3)

Vì điểm(M(2;2)) gồm tọa độ thỏa mãn tất cả các bất phương trình vào hệ trên buộc phải miền không biến thành tô đậm vào hình sau ko kể những bờ là hình trình diễn miền nghiệm củahệ bất đẳng thức:

*

b)

Vẽ các đường thẳng:

((d_1):dfrac x 3+dfrac y 2 -1=0\ (d_2): x +dfrac 1 2 -dfrac 3y 2 =2 )

Vì điểm(M(1;1)) bao gồm tọa độ thỏa mãn tất cả các bất phương trình vào hệ trên đề xuất miền không trở nên tô đậm vào hình sau không kể những bờ là hình biểu diễn miền nghiệm của hệ bất đẳng thức:

*


*

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10