Ta có: (left{ eginarraylx^2 ge 0\sqrt x + 8 ge 0endarray ight.) ( Rightarrow x^2 + sqrt x + 8 ge 0 > -3)

( Rightarrow x^2 + sqrt x + 8 > - 3,forall x ge - 8 )

Vậy bất phương trình (x^2 + sqrt x + 8 le - 3) vô nghiệm.
Bạn đang xem: Bài 2 trang 88 sgk toán 10

LG b

(sqrt1+2(x-3)^2+sqrt5-4x+x^2 dfrac32)

( Rightarrow ) BPT (sqrt 1 + 2left( x - 3 ight)^2 + sqrt 5 - 4x + x^2 1.)

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt1+x^2-sqrt7+x^2> 1)

Vì (1 1) vô nghiệm.

welcome-petersburg.com*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo sau
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


sự việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp welcome-petersburg.com

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Toán Lớp 10, Sách Giáo Khoa Đại Số Lớp 10


Cảm ơn bạn đã áp dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?