Bạn đang xem: Bài 2 trang 49 sgk toán 10

*

*

b) (y=-3x^2+2x-1)- Đỉnh (left( dfrac13;-dfrac23 ight))- Trục đối xứng: (x=dfrac13)
*

*

- Giao điểm với Oy là ((0;1))- Giao điểm với Ox là (left( dfrac12;0 ight))- Ta khẳng định thêm điểm phụ là ((1;1))

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 3: Hàm số bậc nhì khác • Giải bài xích 1 trang 49 – SGK môn Đại số lớp 10 khẳng định tọa độ... • Giải bài xích 2 trang 49 – SGK môn Đại số lớp 10 Lập bảng trở thành thiên... • Giải bài bác 3 trang 49 – SGK môn Đại số lớp 10 xác định parabol (y =... • Giải bài 4 trang 50 – SGK môn Đại số lớp 10 Xác định(a, b, c)...


Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 9 Sgk Toán 10 Sgk Đại Số 10, Bài 1 Trang 9 Sgk Đại Số 10

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10