Dựa vào vật dụng thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( a không giống 0), ta bao gồm bảng vươn lên là thiên của chính nó trong nhì trường hòa hợp a > 0 và a 0 thì bề lõm cù lên trên); (a > 0 thì bề lõm con quay xuống dưới).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 49 sgk đại số 10

Lời giải bỏ ra tiết:

(y = 3x^2- 4x + 1)

Bảng biến chuyển thiên:

*

Đồ thị:

- Đỉnh: (Ileft( 2 over 3; - 1 over 3 ight))

- Trục đối xứng: (x = 2 over 3)

- Giao điểm với trục tung (A(0; 1))

- Giao điểm cùng với trục hoành (Bleft( 1 over 3;0 ight)), (C(1; 0)).

*

LG b

(y = - 3x^2+ 2x – 1);

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ vật thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( a khác 0), ta gồm bảng biến đổi thiên của nó trong nhị trường thích hợp a > 0 với a 0 thì bề lõm con quay lên trên); (a > 0 thì bề lõm cù xuống dưới).

Lời giải đưa ra tiết:

(y = - 3x^2+ 2x – 1)

Bảng đổi mới thiên:

*

Vẽ vật dụng thị:

- Đỉnh (Ileft( 1 over 3; - 2 over 3 ight)), trục đối xứng: (x = 1 over 3)

- Giao điểm cùng với trục tung (A(0;- 1)).

- Giao điểm cùng với trục hoành: không có.

Ta xác định thêm điểm phụ: (B(1;- 2)), (C(1;- 6)).

*

LG c

(y = 4x^2- 4x + 1);

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ gia dụng thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( a khác 0), ta có bảng biến đổi thiên của chính nó trong nhì trường vừa lòng a > 0 cùng a 0 thì bề lõm quay lên trên); (a > 0 thì bề lõm con quay xuống dưới).

Lời giải đưa ra tiết:

(y = 4x^2- 4x + 1).

Lập bảng biến chuyển thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (Ileft( dfrac12;0 ight)), trục đối xứng (x=dfrac12)

+ tiếp xúc với trục Ox trên I.

+ giảm trục Oy tại (A(0;1)).

*

LG d

(y = - x^2+ 4x – 4);

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ vật thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( a không giống 0), ta gồm bảng thay đổi thiên của nó trong hai trường phù hợp a > 0 với a 0 thì bề lõm quay lên trên); (a > 0 thì bề lõm cù xuống dưới).

Lời giải chi tiết:

(y = - x^2+ 4x – 4)

Bảng biến đổi thiên:

*

Đồ thị:

+ Đỉnh (I(2;0)), trục đối xứng (x=2).

+ tiếp xúc với trục Ox tại (I).

+ cắt Oy tại (A(0;-4)).

+ mang thêm nhì điểm phụ ((1;-1)) cùng ((3;-1)).

*

LG e

(y = 2x^2+ x + 1);

Phương pháp giải:

Dựa vào vật thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( a không giống 0), ta gồm bảng vươn lên là thiên của chính nó trong nhì trường hòa hợp a > 0 cùng a 0 thì bề lõm tảo lên trên); (a > 0 thì bề lõm quay xuống dưới).

Lời giải bỏ ra tiết:

(y = 2x^2+ x + 1);

- Đỉnh (Ileft( - 1 over 4; 7 over 8 ight))

- Trục đối xứng: (x = - 1 over 4)

- Giao (Ox): Đồ thị ko giao với trục hoành

- Giao (Oy): Giao với trục tung tại điểm ((0;1))

Bảng đổi mới thiên:

*

Vẽ thiết bị thị theo bảng sau:

x

-2

-1

0

1

2

y

7

2

1

4

11

*

LG f

(y = - x^2+ x - 1).

Xem thêm: Bài 4 Trang 39 Sgk Toán 10 : Bài 4 Trang 39 Sgk Đại Số 10, Bài Tập 4 Trang 39 Sgk Đại Số 10

Phương pháp giải:

Dựa vào vật thị của hàm số (y= a x^2 + bx + c) ( a khác 0), ta tất cả bảng vươn lên là thiên của chính nó trong nhị trường đúng theo a > 0 cùng a 0 thì bề lõm xoay lên trên); (a > 0 thì bề lõm tảo xuống dưới).