Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Video bài xích 2 trang 36 SGK Đại số 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 2 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải những phương trình sau:

a) 2cos2x – 3cos x + 1 = 0

b) 2sin 2x + √2.sin4x = 0.

Lời giải:

a. 2cos2x – 3cosx + 1 = 0 (1)

đặt t = cosx, điều kiện -1 ≤ t ≤ 1

(1) trở thành 2t2 – 3t + 1 = 0

*
(thỏa mãn điều kiện).

+ t = 1 ⇒ cos x = 1 ⇔ x = k.2π (k ∈ Z)

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm

*
(k ∈ Z).

*

Vậy phương trình bao gồm tập nghiệm

*
(k ∈ Z)

Kiến thức áp dụng

Các bài giải bài bác tập Toán 11 Đại số bài 3 Chương 1khác:

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số bài 3 trang 29 : Giải những phương trình trong ví dụ….

Bạn đang xem: Bài 2 trang 36 sgk toán 11

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số bài bác 3 trang 31 : Giải những phương trình sau….

Trả lời thắc mắc Toán 11 Đại số bài bác 3 trang 32 : Hãy kể lại….

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số bài xích 3 trang 34 : Giải phương trình 3cos2 6x + 8sin3x cos3x – 4 ….

Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số bài bác 3 trang 35 : phụ thuộc các công thức cộng vẫn học….

Xem thêm: Giải Toán Lượng Giác Lớp 10, Download Bài Tập Công Thức Lượng Giác Lớp 10

Trả lời thắc mắc Toán 11 Đại số bài 3 trang 36 : Giải phương trình √3 sin3x – cos3x = √2…..

Bài 1 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải phương trình…

Bài 2 (trang 36 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

Bài 3 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

Bài 4 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

Bài 5 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

Bài 6 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau…

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Chương 1 khác:

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặpÔn tập chương 1Tiếp theo: Toán 11 Đại số Chương 2Bài 1: Quy tắc đếmBài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợpBài 3: Nhị thức Niu-tơn

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 trên welcome-petersburg.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ vật lý 11 tất cả đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác