Áp dụng bí quyết đổi độ quý phái radian: (a^0 = dfracapi 180^0left( rad ight).)

Lời giải đưa ra tiết:

(18^0 = dfrac18.pi 180^0left( rad ight) = dfracpi 10;;left( rad ight))

LG b

(57^030’) ;

Lời giải đưa ra tiết:

(57^030" = left( 57 + dfrac3060 ight)^0 = 57,5^0 ) (= dfrac57,5pi 180^0left( rad ight) = dfrac23pi72left( rad ight))

LG c

(-25^0); 

Lời giải đưa ra tiết:

(- 25^0 = dfrac - 25pi 180^0left( rad ight) = - dfrac5pi 36left( rad ight))

LG d

(-125^045’)

Lời giải chi tiết:

(- 125^045" = - left( 125 + dfrac4560 ight)^0) (= - 125,75^0 = - dfrac125,75pi 180^0left( rad ight) ) (= - dfrac503pi 720left( rad ight))
Bạn đang xem: Bài 2 trang 140 sgk toán 10

Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10 welcome-petersburg.com"
Bài giải tiếp theo
Bài 3 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 4 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 5 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 6 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 7 trang 140 SGK Đại số 10
Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10
Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Video liên quan


Bài 1: Cung cùng góc lượng giác (Tiết 1)


Bài 1: Cung với góc lượng giác (Tiết 2)


Toán lớp 10: Cung với góc lượng giác - ngày tiết 2


Toán lớp 10: Cung cùng góc lượng giác - huyết 1


Bài 2: quý hiếm lượng giác của một cung (Tiết 1)


Bài 2: giá trị lượng giác của một cung (Tiết 2)


Bài 2: quý hiếm lượng giác của một cung (Tiết 3)


Toán lớp 10: cực hiếm lượng giác của một cung (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

10 Trọng Điểm tu dưỡng Học Sinh giỏi Môn Toán 10


Tải về· 27,8K
*

16 chăm đề ôn thi vào lớp 10 môn toán


Tải về· 21,1K
*

Sách giáo khoa đại số 10 cơ bản


Tải về· 20K
*

Chuyên đề luyện thi vào lớp 10 môn Toán phần Hình học - trần Trung Chính


Tải về· 13,8K
*

25 đề thi học tập sinh giỏi toán 10 năm 2017 - 2018 -2019 (Có đáp án)


Tải về· 13,4K

Tài Liệu Giáo Khoa chuyên Toán Đại Số 10 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 12,9K

Tài liệu chuyên Toán Hình học tập 10 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 12,3K

Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao


Tải về· 11,5K

Bài giải liên quan


Lý thuyết góc và cung lượng giác
Bài 1 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 2 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 3 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 4 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 5 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 6 trang 140 SGK Đại số 10
Bài 7 trang 140 SGK Đại số 10
Câu hỏi 1 trang 136 SGK Đại số 10
Câu hỏi 2 trang 138 SGK Đại số 10
Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10

Bài học liên quan


Bài 1. Mệnh đề
Bài 2. Tập hợp
Bài 1. Hàm số
Bài 3. Những phép toán tập hợp
Bài 4. Các tập phù hợp số
Bài 5. Số gần đúng. Không đúng số
Bài 2. Hàm số y = ax + b
Bài 3. Hàm số bậc hai
Bài 1. Đại cương cứng về phương trình
Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
Bài 3. Phương trình cùng hệ phương trình số 1 nhiều ẩn
Bài 1. Bất đẳng thức
Bài 2. Bất phương trình cùng hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4. Bất phương trình số 1 hai ẩn
Bài 5. Lốt của tam thức bậc hai
Bài 1. Bảng phân bổ tần số với tần suất
Bài 2. Biểu đồ
Bài 3. Số mức độ vừa phải cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 1. Cung và góc lượng giác
Bài 4. Phương sai cùng độ lệch chuẩn
Bài 2. Quý giá lượng giác của một cung
Bài 3. Phương pháp lượng giác
Ôn tập chương I - Mệnh đề. Tập hợp
Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai
Ôn tập chương III - Phương trình. Hệ phương trình
Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.
Ôn tập chương V - Thống kê
Ôn tập chương VI - Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác
ÔN TẬP CUỐI NĂM ĐẠI SỐ - TOÁN 10
Đề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – Đại số 10
Đề soát sổ 15 phút – Chương 2 – Đại số 10
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 10
Đề đánh giá 15 phút – Chương 4 – Đại số 10
Đề chất vấn 15 phút – Chương 6 – Đại số 10
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Đại số 10
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 2, 3 - Đại số 10

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Cách Giải Các Bất Phương Trình Lớp 10 Hay Nhất, Công Thức Bất Phương Trình

Từ khóa