Đáp án bài tập trong SGK đại số lớp 10: bài bác 1,2,3 SGK trang 13. Đây là hầu hết bài tập về tập hợp.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 13 sgk toán 10

Bài 1. a) mang đến A = {x ∈ N| x Hãy liệt kê các phân tử của tập đúng theo A.

b) mang lại tập vừa lòng B = 2, 6, 12, 20, 30.

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một đặc thù đặc trưng cho các phần tử của nó.

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học viên lớp em cao dưới 1m60.

Hướng dẫn :a) A = 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18.

b) B = x ∈ N / x = n(n+1), n ∈ N, 1 ≤ n ≤ 5.

c) học sinh tự thực hiện.

Bài 2. Trong nhì tập vừa lòng A cùng B dưới đây, tập hòa hợp nào là bé của tập hợp sót lại ? hai tập thích hợp A cùng B có cân nhau không ?

a) A là tập hợp những hình vuông

B là tập hợp những hình thoi.

b) A = n ∈ N / n là một ước thông thường của 24 và 30


Quảng cáo


B = n ∈ N/ n là 1 ước của 6.

Giải: a) Mỗi hình vuông vắn là một hình thoi (có một góc vuông). Vậy A ⊂ B, A ≠ B.

b) từng số là cầu của 6 là một trong ước tầm thường của 24 với 30.

n ∈ B => n ∈ A. Vậy B ⊂ A. Còn mặt khác mỗi ước tầm thường của 24 cùng 30 là một trong những ước của 6. Vậy A ⊂ B. Suy ra A= B.

Bài 3. Tìm tất cả các tập con của tập thích hợp sau

a) A = a, b;

b) B = 0, 1, 2.

Giải: a) a, b, Ø, A.


Quảng cáo


b) 0, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1, 2, Ø, B.

Ghi chú: Tập hợp Ø là tập hợp con của tập thích hợp bất kì. Từng một tập hòa hợp là tập hợp con của chủ yếu nó.

—————-

Ôn lại lý thuyết phần tập hợp

Lý thuyết về tập thích hợp – Chương 1: Mệnh đề tập hợp – Đại số lớp 10

Tóm tắt con kiến thức

1. định nghĩa tập hợp

Tập hợp là 1 khái niệm cơ bản (không định nghĩa) của toán học. Những tập phù hợp thường được kí hiệu bằng những chữ cái in hoa: A, B, …, X, Y. Các phần tử của tập phù hợp được kí hiệu bằng những chữ in thường xuyên a, b, …, x, y. Kí hiệu a ∈ A nhằm chỉ a là một phần tử của tập hòa hợp A tuyệt a trực thuộc tập thích hợp A. Trái lại a 

*
 A để chỉ a ko thuộc A.

Một tập hợp có thể được cho bởi cách liệt kê các bộ phận của nó hoặc được cho bằng cách nêu tính chất đặc trưng của các phân tử của nó.

Ví dụ: A = 1, 2 giỏi A = x ∈ R/ x2– 3 x +2=0. Một tập hợp không tồn tại phân tử làm sao được call là tập hòa hợp rỗng, kí hiệu Ø .

2. Biểu đồ Ven

Để minh họa một tập hợp người ta cần sử dụng một con đường cong khép kín đáo giới hạn một trong những phần mặt phẳng. Các điểm nằm trong phần mặt phẳng này chỉ các phần tử của tập phù hợp ấy.

*

3.

Xem thêm: Bài Tập Đại Số 10 Chương 4 Đại Số 10, Đại Số 10 Ôn Tập Chương 4 Bất Đẳng Thức

Tập vừa lòng con

Ta gọi A là tập vừa lòng con của B, kí hiệu A ⊂ B ⇔ x ∈ A => x ∈ B

4. nhì tập hợp bởi nhau

Hai tập hợp A cùng B bằng nhau, kí hiệu A = B, nếu tất cả các bộ phận của bọn chúng như nhau