Giải toán lớp 6 bài xích 12 trang 94, 95 SGK. Giải đáp làm bài bác tập 90, 91, 92, 93, 94 trang 95 SGK toán lớp 6 tập 1. Giải bài bác tập về tính chất của phép nhân.

Bạn đang xem: Bài 12 tính chất của phép nhân


Lý thuyết bài bác 12: đặc thù của phép nhânTrả lời câu hỏi bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6Giải bài bác tập bài xích 12 trang 95 SGK toán lớp 6 tập 1

Lý thuyết bài bác 12: đặc thù của phép nhân

Với các số a, b, c tùy ý ta có các đặc thù của phép nhân dưới đây:

1. đặc thù giao hoán của phép nhân

a . B = b . A.

Ví dụ:

12 . 3 = 3 . 12 = 36

-3 . 4 = 4 . (-3) = 12

2. đặc thù kết hợp của phép nhân

(a . B) . C = a . (b . C)

Ví dụ:

<9 . (-5)> . 2

= 9 . <(-5) . 2>= 9.(-10) = -90

Chú ý:

Nhờ tính chất kết hợp, ta nói theo cách khác đến tích của ba, bốn, năm,…số nguyên.

Chẳng hạn a.b.c = (a.b).c = a.(b.c)

Khi triển khai phép nhân các số nguyên, ta rất có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để biến hóa vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số một bí quyết tùy ý.

Ta cũng điện thoại tư vấn tích của n số nguyên a là lũy vượt bậc n của số nguyên a (cách hiểu và cam kết hiệu như số từ nhiên).

a.a.a.a…..a = an

Ví dụ:

(-2) . (-2) . (-2) = (-2)3

Nhận xét: Trong một tích những số nguyên khác 0:

Nếu có một vài chẵn vượt số nguyên âm thì tích sở hữu dấu “+”.

Nếu có một số lẻ vượt số nguyên âm thì tích sở hữu dấu “–”.

Nhân cùng với số 1:

a.1 = 1.a = a

3. đặc điểm phân phối của phép nhân đối với phép cộng

a(b + c) = ab + ac

Chú ý: Tính chất trên cũng đúng so với phép trừ: a(b – c) = ab – ac

Ví dụ:

Ta có: 2.(3 + 4) = 2 . 3 + 2 . 4 = 6 + 8 = 14

4.(7 – 3) = 4 . 7 – 4 . 3 = 28 – 12 = 16

Trả lời thắc mắc bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Câu hỏi 1 bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Tích một trong những chẵn các thừa số nguyên âm gồm dấu gì?

Giải:

Tích một số trong những chẵn những thừa số nguyên âm có dấu “+”

Câu hỏi 2 bài xích 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Tích một vài lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì?

Giải:

Tích một trong những lẻ các thừa số nguyên âm bao gồm dấu “-“

Câu hỏi 3 Bài 12 trang 94 SGK toán lớp 6

a . (-1) = (-1) . A = ?

Giải:

a . (-1) = (-1) . A = -a

Câu hỏi 4 bài bác 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Đố vui: Bình nói rằng các bạn ấy vẫn nghĩ ra được nhị số nguyên không giống nhau nhưng bình phương của bọn chúng lại bởi nhau. Các bạn Bình nói đúng giỏi không? vày sao?

Giải:

Đúng bởi vì ta tất cả bình phương là tiến hành tích của nhị số

Tích của hai số nguyên âm là một số trong những nguyên dương

Nên hai số nguyên đối nhau sẽ vừa lòng đề bài

Ví dụ: 2 và -2

Ta có: 22 = 4 cùng (-2)2 = 4

Câu hỏi 5 bài xích 12 trang 94 SGK toán lớp 6

Tính bởi hai giải pháp và đối chiếu kết quả:

a) (-8) . (5 + 3);

b) (-3 + 3) . (-5).

Giải:

Ta có:

a) (-8) . (5 + 3)

Cách 1:

(-8) . (5 + 3) = (-8) . 8 = -64

Cách 2 :

(-8) . (5 + 3)

= (-8) . 5 + (-8) + 3

= – 40 + (-24) = -64

Vậy hiệu quả của hai cách tính là như nhau.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Recommended Là Gì ? Recommend Đi Với Giới Từ Gì?

b) (-3 + 3) . (-5)

Cách 1:

(-3 + 3 ) . (-5) = 0 . (-5) = 0

Cách 2:

(-3 + 3 ) . (-5)

= (-3) . (-5) + 3 . (-5)

= 15 + (-15) = 0

Vậy kết quả của hai cách tính là như nhau.

Giải bài xích tập bài bác 12 trang 95 SGK toán lớp 6 tập 1

Bài 90 trang 95 SGK toán lớp 6

Thực hiện các phép tính: