"Khi nửa đường kính tăng gấp rất nhiều lần thì diện tích hình tròn có tăng gấp hai không? Hình quạt tròn là dường như thế nào" chúng ta sẽ cùng mày mò câu trong bài học này: diện tích s hình tròn, hình quạt tròn. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 2, welcome-petersburg.com đã tóm tắt lại hệ thống định hướng và khuyên bảo giải những bài tập một cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn


*

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Bạn đang xem: Bài 10 diện tích hình tròn hình quạt tròn

Diện tích $S$ của một hình trụ bán kính $R$ được xem theo công thức

$S=pi .R^2$

2. Phương pháp tính diện tích hình quạt tròn.

Hình quạt tròn:là một phần hình tròn số lượng giới hạn bởi một cung tròn và hai nửa đường kính đi qua hai mút của cung tròn đó.

*

Trong hình tròn bán kính$R$diện tích hình quạtOAB, cung $n^circ$ được tính theo công thức:

$S=fracpi .R^2.n360$hay$S=fracl.R2$

($l$ là độ dài cung $n^circ$của hình quạt)


Câu 78: Trang 98 - SGK Toán 9 tập 2

Chân một đồng cát đổ bên trên một nền phẳng nằm theo chiều ngang là một hình tròn trụ có chu vi 12m. Hỏi chân đống mèo đó chỉ chiếm một diện tích là từng nào mét vuông?


Câu 79: Trang 98 - SGK Toán 9 tập 2

Tính diện tích s một hình quạt tròn có bán kính $6cm$, số đo cung là $36^circ$.


Câu 80: Trang 98 - SGK Toán 9 tập 2

Một sân vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m. Bạn ta mong muốn buộc hai con dê ở nhị góc vườn A, B. Tất cả hai phương pháp buộc:

- từng dây thừng lâu năm 20m.

- Một dây thừng nhiều năm 30m cùng dây thừng kia nhiều năm 10m.

Hỏi với bí quyết buộc như thế nào thì diện tích s cỏ mà lại cả hai nhỏ dê rất có thể ăn được sẽ lớn hơn (h.60)?

*

H.60


Câu 81: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

Diện tích hình tròn sẽ biến hóa thế như thế nào nếu:

a) nửa đường kính tăng gấp đôi?

b) bán kính tăng cấp ba?

c) nửa đường kính tăng k lần (k > 1)?


Câu 82: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

 Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân trang bị nhất):

*


Câu 83: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

a) Vẽ hình 62 (tạo bởi các cung tròn) cùng với HI = 10cm với HO = BI = 2cm. Nêu cách vẽ.

*

Hình 62

b) Tính diện tích hình HOABINH (miền gạch men sọc).

c) chứng tỏ rằng hình trụ đường kính NA tất cả cùng diện tích với hình HOABINH đó .


Câu 84: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

a) Vẽ lại hình tạo thành bởi các cung tròn khởi đầu từ đỉnh C của tam giác phần lớn ABC cạnh 1cm. Nêu cách vẽ (h.63).

*

b) Tính diện tích s miền gạch sọc.


Câu 85: Trang 100 - SGK Toán 9 tập 2

Hình viên phân là phần hình trụ giới hạn vì chưng một cung cùng dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích s hình viên phân AmB, biết góc ở tâm AOB = $60^circ$ và bán kính đường tròn là 5,1cm (h.64).

*

Hình 64


Câu 86: Trang 100 - SGK Toán 9 tập 2

Hình vành khăn là phần hình tròn giữa hai tuyến phố tròn đồng trung khu (h.65).

*

Hình 65

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo $R_1$ cùng $R_2$ (giả sử $R_1>R_2$).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi $R_1=10,5(cm)$ và $R_2=7,8(cm)$.

Xem thêm: Bảng Đơn Vị Đo Độ Dài Và Cách Đổi Đơn Vị Đo Độ Dài, Giải Toán Lớp 3 Bảng Đo Đơn Vị Độ Dài


Câu 87:Trang 100 - SGK Toán 9 tập 2

Lấy cạnh BC của một tam giác hầu như làm con đường kính, vẽ môt nửa mặt đường tròn về cùng một bên với tam giác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết thêm cạnh BC = a, hãy tính diện tích s của nhì hình viên phân được chế tạo thành.


Văn chủng loại lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn đồ gia dụng lí 9Tập bản đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn giờ Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 siêng ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lượng toán 9 tập 1Bài tập phát triển năng lượng toán 9