Ta có: (2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12); (x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3)

Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận:

+) (f(x) 0) nếu như (x dfrac12).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 94 sgk toán 10


LG b

(f(x) = (- 3x - 3)(x + 2)(x + 3));

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(eginarrayl - 3x - 3 = 0 Leftrightarrow x = - 1\x + 2 = 0 Leftrightarrow x = - 2\x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3\left( { - 3 endarray)

Ta bao gồm bảng xét dấu 

*

Vậy,

+) ( f(x) 0) cùng với (x ∈ (-∞; - 3) ∪ (- 2; - 1)).


LG c

( f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x;)

Lời giải đưa ra tiết:

TXĐ: (mathbb R ackslash left - frac13;2 ight\)

Ta có: (f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x) (= dfrac - 4left( 2 - x ight) - 3left( 3x + 1 ight)left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight) ) (= dfrac - 8 + 4x - 9x - 3left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight)) (=dfrac-5x-11(3x+1)(2-x))

Lại có:

(eginarrayl-5x - 11 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac115\3x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac13\2 -x= 0 Leftrightarrow x = 2endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

 

Vậy,

+) (f(x)) không xác định nếu (x = -dfrac13) hoặc (x = 2)

+) (f(x) 0) cùng với (x ∈ left ( -dfrac115;-dfrac13 ight )∪ (2; +∞)).


LG d

 (f(x) = 4x^2– 1).

Lời giải đưa ra tiết:

(f(x) = 4x^2– 1 = (2x - 1)(2x + 1)).

Xem thêm: Giải Bài Tập Đại Số Và Giải Tích Lớp 11 Cơ Bản, Giải Bài Tập Toán 11 Đại Số

Ta có:

(eginarrayl2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12\2x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac12\left( { - dfrac12 endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

(f(x) = 0) cùng với (x = pm dfrac12)

Vậy,

+) (f(x) 0) cùng với (x ∈ left ( -infty ;-dfrac12 ight )∪ left ( dfrac12;+infty ight ).) 

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 118 phiếu
>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp welcome-petersburg.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.