a)(u_1=1;,,,u_2=dfrac23;,,,u_3=dfrac37;,,,u_4=dfrac415;,,,u_5=dfrac531)

b)(u_1=dfrac13;,,,u_2=dfrac35;,,,u_3=dfrac79;,,,u_4=dfrac1517;,,,u_5=dfrac3133)

c)(u_1=2;,,,u_2=dfrac94;,,,u_3=left( dfrac43 ight)^3=dfrac6427;,,,u_4=left( dfrac54 ight)^4=dfrac625256;,,,u_5=left( dfrac65 ight)^5=dfrac77763125)

d)(u_1=dfrac1sqrt2;,,,u_2=dfrac2sqrt5;,,,u_3=dfrac3sqrt10;,,,u_4=dfrac4sqrt17;,,,u_5=dfrac5sqrt26)

 
Bạn đang xem: Bài 1 trang 92 sgk toán 11

*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 2: dãy số khác • Giải bài bác 1 trang 92 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Viết năm số hạng... • Giải bài 2 trang 92 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 đến dãy số ((u_n)),... • Giải bài 3 trang 92 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 dãy số((u_n)) cho... • Giải bài 4 trang 92 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Xét tính tăng, giảm... • Giải bài bác 5 trang 92 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 trong số dãy số...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổ hợp và xác suất - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ tuy nhiên song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không khí - Hình học 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 11
Bài 2: hàng số
• Giải bài xích 1 trang 92 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 92 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 92 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 92 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 92 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng Chương 2: tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy vậy song Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cấp cho số nhân Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không khí Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 92 Sgk Toán 11 : Bài 4 Trang 92 Sgk Đại Số 11

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12