Giải toán lớp 10 trang 9, 10 SGK tập 1 Mệnh đề bài xích 1, 2, 3, 4 đầy đủ hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng và phát âm rõ phương thức giải các dạng bài bác tập trong sách giáo khoa

Hướng dẫn bí quyết giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 10 trang 9, 10 bài bác Mệnh đề được trình bày không thiếu và chính xác nhất dưới đây, giúp những bạn học sinh củng cố kiến thức đã được học tập và vận dụng nhằm giải những dạng toán tương tự hiệu quả và chuẩn chỉnh xác nhất.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 9 sgk toán 10

Giải bài 1 SGK Toán lớp 10 tập 1 trang 9, 10

Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề cất biến?

*

*

*
1;"/>

*

Giải bài 3 trang 9, 10 SGK Toán lớp 10 tập 1

Cho những mệnh đề kéo theo

Nếu a và b cùng phân chia hết cho c thì a+b phân tách hết mang lại c (a, b, c là những số nguyên).

Các số nguyên tất cả tận cùng bằng 0 đầy đủ chia hết đến 5.

Tam giác cân có hai tuyến đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác đều bằng nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề hòn đảo của từng mệnh đề trên.

b) phạt biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện "điều khiếu nại đủ".

c) vạc biểu mỗi mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện "điều khiếu nại cần".

Hướng dẫn giải:

a) trường hợp a + b phân chia hết mang đến c thì a và b chia hết mang lại c. Mệnh đề sai.

Số phân chia hết mang lại 5 thì tận cùng bởi 0. Mệnh đề sai.

Tam giác bao gồm hai trung tuyến bằng nhau thì tam giác là cân. Mệnh đề đúng.

Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau. Mệnh đề sai.

b) a cùng b phân tách hết mang đến c là đk đủ nhằm a + b chia hết đến c.

Một số tận cùng bởi 0 là điều kiện đủ để số đó phân chia hết đến 5.

Điều kiện đủ nhằm một tam giác là cân là có hai tuyến đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác đều nhau là điều kiện đủ để chúng có diện tích s bằng nhau.

c) a + b phân tách hết đến c là đk cần để a cùng b phân tách hết cho c.

Chia hết cho 5 là đk cần để một trong những có tận cùng bằng 0.

Điều kiện cần để tam giác là tam giác cân nặng là nó gồm hai trung tuyến bởi nhau.

Có diện tích bằng nhau là điều kiện cần nhằm hai tam giác bằng nhau.

Giải Toán SGK lớp 10 tập 1 bài bác 4 trang 9, 10

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng định nghĩa "điều kiện yêu cầu và đủ"

a) một trong những có tổng những chữ số phân chia hết đến 9 thì phân tách hết cho 9 với ngược lại.

b) Một hình bình hành có những đường chéo cánh vuông góc là một hình thoi với ngược lại.

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm sáng tỏ khi và chỉ còn khi biệt thức của nó dương.

Hướng dẫn giải:

a) Điều kiện nên và đủ để một trong những chia hết đến 9 là tổng những chữ số của nó phân chia hết đến 9.

b) Điều kiện buộc phải và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

c) Điều kiện yêu cầu và đủ nhằm phương trình bậc hai có hai nghiệm tách biệt là biệt thức của chính nó dương.

Giải bài bác 5 SGK Toán lớp 10 tập 1 trang 9, 10

Dùng kí hiệu ∀, ∃ để viết những mệnh đề sau

a) hầu hết số nhân với cùng một đều bằng chính nó;

b) Có một trong những cộng với bao gồm nó bằng 0;

c) một số trong những cộng cùng với số đối của chính nó đều bằng 0.

Hướng dẫn giải:

a) ∀x ∈ R: x.1 = x;

b) ∃ x ∈ R: x + x = 0;

c) ∀x∈ R: x + (-x)= 0.

Giải bài xích 6 trang 9, 10 SGK Toán lớp 10 tập 1

Phát biểu thành lời từng mệnh đề sau và xét tính phải trái của nó

a) ∀x ∈ R: x2 > 0;

b) ∃ n ∈ N: n2 = n;

c) ∀n ∈ N: n ≤ 2n;

d) ∃ x ∈ R: x 2 > 0 = "Bình phương của một vài thực là số dương". Sai vì 0 ∈ R nhưng mà 02 = 0.

b) ∃ n ∈ N: n2 = n = "Có số tự nhiên và thoải mái n bằng bình phương của nó". Đúng vày 1 ∈ N, 12 = 1.

c) ∀n ∈ N: n ≤ 2n = "Một số tự nhiên thì không to hơn hai lần số ấy". Đúng.

d) ∃ x ∈ R: x 2 = 2;

c) ∀x ∈ R: x 2 + 1;

Hướng dẫn giải:

a) Có một trong những tự nhiên n không phân chia hết cho thiết yếu nó. Mệnh đề này đúng do n = 0 ∈ N, 0 không phân chia hết cho 0.

b) ∃x ∈ Q: x2 = 2 = "Bình phương của một trong những hữu tỉ là một số khác 2". Mệnh đề đúng.

Xem thêm: Bài Tập Đại Số 10 Chương 4 Đại Số 10, Đại Số 10 Ôn Tập Chương 4 Bất Đẳng Thức

c) ∀x ∈ R: x 2 + 1 = ∀x ∈ R: 3x ≠x2 + 1 = "Tổng của một với bình phương của số thực x luôn luôn luôn không bởi 3 lần số x"

Đây là mệnh đề sai vày với x =  ta có: 

CLICK tức thì vào nút TẢI VỀ sau đây để mua giải Toán lớp 10 SGK trang 9, 10 file word, tệp tin pdf hoàn toàn miễn phí.