Bạn đang xem: Bài 1 trang 80 sgk hình học 10

a) Đường thẳng d trải qua điểm(M(2;1)) và gồm vectơ chỉ phương(vecu=(3;4)) có phương trình là

(left{ eginaligned & x=2+3t \ & y=1+4t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

b) Ta có(vecn=(5;1)Rightarrow overrightarrowu=left( 1;-5 ight))

Đường thẳng d trải qua điểm(M(-2;3)) và có vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( 1;-5 ight)) có phương trình là

(left{ eginaligned và x=-2+t \ & y=3-5t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

Ghi nhớ

Đường thẳng d đi qua điểm(M(x_o;y_o)) và tất cả vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( a;b ight)) gồm phương trình tham sốlà

(left{ eginaligned & x=x_o+at \ và y=y_o+bt \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight))

Đường thẳng d bao gồm vectơ pháp tuyến(vecn=(a;b)) thì một vec tơ chỉ phương của d là(overrightarrowu=left( b;-a ight) .)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 1: Phương trình con đường thẳng khác • Giải bài xích 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài xích 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài bác 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 mang đến tam giác ABC,... • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Xét địa chỉ tương đối... • Giải bài 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 đến đường trực tiếp d có... • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 kiếm tìm số đo góc thân hai... • Giải bài bác 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm bán kính của...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình mặt đường thẳng
• Giải bài xích 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 6 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì Chương 3: phương thức tọa độ trong mặt phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thiết bị Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Đại Số Và Giải Toán Lớp 11 Cơ Bản, Trọn Bộ Công Thức Toán 11

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12