(x)0(dfrac32)
(y)(-3)0
 


Bạn đang xem: Bài 1 trang 41 sgk toán 10

Đồ thị hàm số(y = 2x – 3) là đường thẳng qua nhị điểm(A(0; -3)) với (Bleft(dfrac32;0 ight)).
*

b) Đồ thị hàm số(y=sqrt2) là con đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục hoành và qua điểm (M(0 ; sqrt2))
*
c) (y=-dfrac32x+7)
*

Đồ thị là nhì nửa đường thẳng cùng xuất phát từ điểm gồm tọa độ ((0;-1)), đối xứng với nhau qua trục Oy.
*
 
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 2: Hàm số y = ax + b khác • Giải bài bác 1 trang 41 – SGK môn Đại số lớp 10 Vẽ đồ vật thị những hàm... • Giải bài xích 2 trang 41 – SGK môn Đại số lớp 10 Xác định(a, b)... • Giải bài xích 3 trang 42 – SGK môn Đại số lớp 10 Viết phương... • Giải bài 4 trang 42 – SGK môn Đại số lớp 10 Vẽ vật thị của các...


Xem thêm: Giải Toán 10: Bài 4 Trang 148 Sgk Đại Số 10 : Bài 4 Trang 148 Sgk Đại Số 10

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập vừa lòng - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10