Số gia của hàm số (y = fleft( x ight)) là: (Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,,Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 1 + 1 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 2 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = 2^3 - 1^3 = 7\endarray)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 156 sgk toán 11

LG b

(x_0= 1; ∆x = -0,1)

Phương pháp giải:

Số gia của hàm số (y = fleft( x ight)) là: (Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight))

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,Delta fleft( x ight) = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 1 - 0,1 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = fleft( 0,9 ight) - fleft( 1 ight)\Rightarrow Delta fleft( x ight) = 0,9^3 - 1 = - 0,271endarray)

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 36 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp welcome-petersburg.com


gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện welcome-petersburg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Đại Số 10 Ôn Tập Chương 4 Đại Số 10 Có Đáp Án, 16 Đề Kiểm Tra Đại Số 10

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.