Giải bài bác tập trang 15 bài bác 3 các phép toán tập phù hợp Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Hãy khẳng định ...

Bạn đang xem: Bài 1 trang 15 sgk toán 10


Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Kí hiệu (A) là tập hợp các chữ loại trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", (B) là tập hợp các chữ dòng trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM".

Hãy xác minh (A cap B,A cup B,Aackslash B,Backslash A)

Giải:

(A= left\textC, Ê, H, I, N, O, T ight\)

(B= leftA, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y ight\)

(Acap B= leftC, Ê, I, N, O, T ight\)

(Acup B= leftA, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y ight\)

(Aackslash B=left\textH ight\)

(Backslash A=left\textA, Ă, K, G, Ô, M, S, Y ight\).

 

Bài 2 trang 15 sgk đại số 10

Vẽ lại với gạch chéo các tập phù hợp (A ∩ B, A ∪ B, Aackslash B) (h.9) trong những trường hợp sau.

*

Giải:

a) 

*

b) 

*

c)

 

*

(Acup B)

*

(Acap B)

*

d) 

*

Tập (A) phía bên trong tập (B) vì thế (Asubset B) suy ra (Aackslash B=phi)

 

 

Bài 3 trang 15 sgk đại số 10

Trong (45) học sinh của lớp (10A) có (15) bạn được xếp nhiều loại học lực giỏi, (20) các bạn được xếp một số loại hạnh kiểm tốt, trong số đó có (10) các bạn vừa học tập lực giỏi, vừa bao gồm hạnh kiểm tốt. Hỏi

a) Lớp (10A) bao gồm bao nhiêu các bạn được khen thưởng, biết rằng mong muốn được khen thưởng bạn đó phải có học lực tốt hoặc hạnh kiểm giỏi ?

b) Lớp (10A) có bao nhiêu bạn chưa được xếp nhiều loại học lực tốt và chưa tồn tại hạnh kiểm tốt ?

Giải:

a) call (A) là tập hợp học viên giỏi, (B) là tập hợp học sinh được hạnh kiểm giỏi của lớp (10A), thì (A ∩ B=10) là tập hòa hợp các học sinh vừa giỏi, vừa gồm hạnh kiểm tốt.

Theo đề bài mong mỏi được khen thưởng bạn đó phải tất cả học lực xuất sắc hoặc hạnh kiểm tốt, buộc phải tập hợp học viên được khen thưởng là (A ∪ B). Số thành phần của (A ∪ B) bằng số phân tử của (A) cộng với số phân tử của (B) trừ đi số phân tử của (A ∩ B) (vì được xem hai lần).

Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 141 Sgk Toán 11, Giải Toán 11: Bài 3 Trang 141 Sgk Đại Số 11

Vậy số học viên lớp (10A) được tán dương là:

(15 + đôi mươi - 10 = 25) người.

b) Số các bạn lớp (10A) không học tốt và chưa tồn tại hạnh kiểm xuất sắc là số học viên lớp (10A) không được khen thưởng bằng: