Hàm số (f(x) = dfracx +13x - 2) xác định bên trên (D=mathbb Rackslash left 2 over 3 ight\) và ta bao gồm (x = 4 in D)

Giả sử ((x_n)) là hàng số bất kì và (x_n ∈ D); (x_n≠ 4) và (x_n→ 4) khi (n o + infty ) xuất xắc (lim x_n = 4)

Ta bao gồm (lim f(x_n) = lim dfracx_n +13x_n - 2 ) ( = dfraclim x_n + 13lim x_n - 2) (= dfrac4 + 13. 4 - 2 = dfrac12)

Vậy (undersetx ightarrow 4lim) (dfracx +13x - 2) = (dfrac12).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 132 sgk toán 11


LG b

(undersetx ightarrow +infty limdfrac2-5x^2x^2+3).

Phương pháp giải:

(undersetx ightarrow +infty limf(x)).

+) Lấy dãy ((x_n)) bất kì: (lim x_n = + infty )

+) Tính (lim f(x_n)).

Lời giải chi tiết:

Hàm số (f(x)) = (dfrac2-5x^2x^2+3) xác định bên trên (mathbb R).

Giả sử ((x_n)) là dãy số bất cứ và (x_n→ +∞) khi (n o + infty ) xuất xắc (lim x_n = + infty )

( Rightarrow lim dfrac1x_n^2 = 0)

Ta tất cả (lim f(x_n) = lim dfrac2-5x^2_nx^2_n+3) (= lim dfracx_n^2left( dfrac2x_n^2 - 5 ight)x_n^2left( 1 + dfrac3x_n^2 ight)) (= lim dfracdfrac2x^2_n-51+dfrac3x^2_n ) ( = dfraclim dfrac2x_n^2 - 51 + lim dfrac3x_n^2 = dfrac0 - 51 + 0) (= -5)

Vậy (undersetx ightarrow +infty lim) (dfrac2-5x^2x^2+3 = -5).

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 80 Sgk Hình Học 10, Bài 6 Trang 80 Sgk Hình Học 10

 welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 bên trên 41 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp welcome-petersburg.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.