Cho hai tuyến phố thẳng sáng tỏ (a,b) với mặt phẳng ((alpha)). Các mệnh đề tiếp sau đây đúng hay sai?

a) giả dụ (a//(alpha)) với (bot (alpha)) thì (aot b)

b) nếu như (a//(alpha)) và (bot a) thì (bot (alpha))

c) Nếu (a//(alpha)) và (b// (alpha)) thì (b//a)

d) Nếu (aot (alpha)) và (bot a) thì (b// (alpha))
Bạn đang xem: Bài 1 trang 104 sgk toán hình 11

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải bỏ ra tiết

a) Đúng

*

b) Sai vày (b) có thể song tuy nhiên hoặc cắt ((alpha ))

*

c) Sai do vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trường đúng theo (b) giảm (a) hoặc (b) chéo cánh (a)

*

d) Sai bởi vẫn rất có thể xảy ra trường hợp (b subset left( alpha ight))

*

 
Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Ôn Tập Chương Iv

Mẹo tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 1 trang 104 SGK Hình học tập 11 welcome-petersburg.com"