Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Anticipation là gì

*
*
*

anticipation
*

anticipation /æn,tisi"peiʃn/ danh từ sự sử dụng trước, sự hưởng trước sự thấy trước, sự biết trước, sự đoán trước; sự dè trước, sự chặn trước, sự liệu trước, sự lường trướcthanking you in anticipation: xin cám ơn ông trước (dùng ở cuối thư)to save in anticipation of the future: tiết kiệm ngân sách và chi phí để giành riêng cho tương lai sự làm trước; sự nói trước sự thúc đẩy sự hy vọng đợi, sự hy vọng, sự ngóng đợi (y học) sự xẩy ra trước lúc, sự xảy ra trước kỳ hạn bình thường (âm nhạc) âm sớm
Lĩnh vực: y họcxuất hiện nay sớm, phát sinh trước kỳ hạndự đoándự kiếnsự dự tínhsử dụng trướctrả sớmanticipation rate: lãi vay trả sớmtrả trước hạnanticipation (of quota)sự cần sử dụng trước (hạn ngạch)anticipation surveysự khảo sát triển vọng (tương lai)bond anticipation notegiấy vay nợ (trước khi gây ra trái phiếu)rate anticipation swaphoán đổi lãi suấtrevenue anticipation notetrái khoán trước thuếrevenue anticipation notetrái phiếu trước thu nhậptax and revenue anticipation note (tran)giấy nợ trả trước thuế và doanh thutax anticipation billcông khố phiếu bù thuế định mứctax anticipation billphiếu thu trước thuếtax anticipation bill (tab)công phiếu ngắn hạn trả thuế trước, dự trữ thuếtax anticipation certificatephiếu bù thuế định mứctax anticipation notephiếu ứng trước thuếtax anticipation cảnh báo (tan)giấy nợ dự phòng thuế
*

*

*

anticipation

Từ điển Collocation

anticipation noun

ADJ. great, keen | eager, excited, happy, pleasurable We look forward to your lecture with eager anticipation. A feeling of pleasurable anticipation | growing There is growing anticipation that the prime minister will have to lớn resign.

VERB + ANTICIPATION be full of We are full of anticipation, và can"t wait khổng lồ visit you.

PREP. in ~ of People are buying extra groceries in anticipation of heavy snowstorms.

PHRASES a feeling/sense of anticipation, a shiver/thrill of anticipation The unexpected news sent a thrill of anticipation through the group.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 169 Sgk Toán 11, Giải Toán 11: Bài 3 Trang 169 Sgk Đại Số 11

Bloomberg Financial Glossary

预计|预列预计,预列Paying what is owed before it is due (usually khổng lồ save interest charges).

English Synonym và Antonym Dictionary

anticipationssyn.: expectancy expectation prediction prevision