Bài viết mới

bài 50 trang 33 sgk toán 8 tập 2

Bài 50 trang 33 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Ôn tập chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩnBài 50 Trang 33 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?a)((-6), 5 b)((-6)

bài 56 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Bài 56 trang 34 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Ôn tập chương 3 Phương trình bậc nhất một ẩnBài 56 Trang 34 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

bài 74 trang 106 toán 8

Bài 74 trang 106 toán 8

Hai đường chéo của một hình thoi bằng (8cm) và (10cm), Cạnh của hình thoi bằng giá trị nào trong các giá trị sau:(A) (6cm); (B) (sqrt {41} cm)(C) (sqrt {164} cm) (D) (9cm) ? Phương pháp giải - Xem chi tiết Áp dụng:- Tính chất của hình thoi: Hai đường chéo của hình thoi vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường;- Định lí Pytago: Bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương hai cạnh góc vuông

bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Phân tích các đa thức đó thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức rồi thay các giá trị tương ứng của (x, y) để tính giá trị của đa thức đó, Lời giải chi tiết:(x^2+ dfrac{1}{2}x+ dfrac{1}{16}) tại (x = 49,75)Ta có: (x^2+ dfrac{1}{2}x+ dfrac{1}{16} )(= x^2+ 2

bài 3 bất phương trình một ẩn

Bài 3 bất phương trình một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn là một trong những dạng toán phổ biến ở lớp 8, Là phần quan trọng trong những kì thi học kì và tốt nghiệp

bài 7 sgk toán 8 tập 1

Bài 7 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 8, trang 9 SGK môn toán lớp 8 tập 1 (Bài tập nhân đa thức với đa thức) – Chương 1 Đại số toán lớp 8 tập 1, Muốn nhân một đa thức với một đa thức ta nhân mỗi hạng tủ của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng với các tích với nhau

bài 58 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Bài 58 trang 62 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:(a) ,,,, left(dfrac{2x + 1}{2x - 1} - dfrac{2x - 1}{2x + 1} ight) : dfrac{4x}{10x - 5}; \ b) ,,,, left(dfrac{1}{x^2 + x} - dfrac{2 - x}{x + 1} ight) : left(dfrac{1}{x} + x - 2 ight); \ c) ,,,, dfrac{1}{x - 1} - dfrac{x^3 - x}{x^2 + 1} , left(dfrac{1}{x^2 -2x + 1} - dfrac{1}{1 - x^2} ight)

bài 52 trang 24 sgk toán 8 tập 1

Bài 52 trang 24 sgk toán 8 tập 1

Nếu trong một tích các số nguyên có một thừa số chia hết cho một số nào đó thì tích cũng chia hết cho số đó, Sử dụng: ({A^2} - {B^2} = left( {A + B} ight)left( {A - B} ight))  Lời giải chi tiết Ta có :({(5n + 2)^2} - 4 )(= {(5n + 2)^2} - {2^2})(= (5n + 2 - 2)(5n + 2 + 2))(= 5n(5n + 4))Mà (5) (vdots) (5) nên tích (5n(5n + 4)) (vdots) (5) với (nin mathbb Z)Vậy (5n(5n + 4)) (vdots) (5) với (n ∈mathbb Z)

diện tích xung quanh lăng trụ

Diện tích xung quanh lăng trụ

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao, ({S_{xq}} = 2p

giải bất phương trình lớp 8

Giải bất phương trình lớp 8

I, Kiến thức cần nhớ về bất phương trình1

giải bt toán 8 tập 2

Giải bt toán 8 tập 2

Vậy phương trình có tập nghiệm S = ( left { frac{2}{3};frac{-5}{4} ight }), b) (2,3x - 6,9)(0,1x + 2) = 0⇔ 2,3x - 6,9 = 0 hoặc 0,1x + 2 = 01) 2,3x - 6,9 = 0 ⇔ 2,3x = 6,9 ⇔ x = 32) 0,1x + 2 = 0 ⇔ 0,1x = -2 ⇔ x = -20

bài tập hình học lớp 8 chương 1

Bài tập hình học lớp 8 chương 1

Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 8 chương 1 mới nhất (Có đáp án), Đề kiểm tra hình lớp 8 chương 1(Tứ giác) gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận

bài 77 trang 106 toán 8

Bài 77 trang 106 toán 8

Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng, Hình thoi cũng là một hình bình hành nên giao điểm hai đường chéo hình thoi là tâm đối xứng của hình

bài 58 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Bài 58 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Phân tích đa thức đã cho thành nhân tử, sau đó áp dụng tính chất: Một số chia hết cho (2) và (3) thì số đó chia hết cho (6, ) Lời giải chi tiết Ta có: ({n^3} - n = n({n^2} - 1) = nleft( {n - 1} ight)left( {n + 1} ight))Với (n ∈mathbb Z) thì (left( {n - 1} ight), n, left( {n + 1} ight)) là ba số nguyên liên tiếp

diện tích xung quanh của hình chóp đều

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Diện tích xung quanh hình chóp được tính bằng công thức như thế nào ? Cùng giải đáp đáp án ngay trong bài viết dưới đây của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích mà chúng tôi đem đến cho bạn nhé !Tham khảo bài viết khác: Cách tính Diện tích xung quanh hình chóp đều– Phát biểu bằng lời: Diện tích xung quanh của hình chóp đều bằng chu vi đáy nhân với trung đoạn của hình chóp đều, – Công thức tính:  – Trong đó:Sxq là diện tích xung quanhp là nửa chu vi đáyd là trung đoạn của hình chóp đều

bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Bài 8 trang 40 sgk toán 8 tập 2

Đáp án và Giải bài 9,10,11 ,12,13,14 trang 40 SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – Chương 4 Toán Đại số lớp 8, Bài 9

giải toán hình 8 tập 2

Giải toán hình 8 tập 2

Giải bài tập SGK Toán 8 trang 79, 80 giúp các em học sinh lớp 8 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Hình học 8 Chương 3, Qua đó các em sẽ nhanh chóng hoàn thiện toàn bộ bài tập của bài 7 Chương III Hình học 8 tập 2

bài 60 trang 92 sgk toán 8 tập 2

Bài 60 trang 92 sgk toán 8 tập 2

Toán 8 Ôn tập chương 3 Tam giác đồng dạngBài 60 Trang 92 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

giải bài tập toán 8 tập 2 hay nhất

Giải bài tập toán 8 tập 2 hay nhất

Giải Toán lớp 8 trang 24, 25, 26 SGK tập 2 Giải bài toán bằng cách lập phương trình hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách giáo khoaHướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 24, 25, 26 tập 2 bài: Giải bài toán bằng cách lập phương trình đầy đủ, chi tiết nhất, Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được tốt nhất

bài 7 sgk toán 8 tập 1 trang 71

Bài 7 sgk toán 8 tập 1 trang 71

Tìm (x) và (y) trên hình (21), biết rằng (ABCD) là hình thang có đáy là (AB) và (CD, ) Phương pháp giải - Xem chi tiết Áp dụng các tính chất của một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song: hai góc trong cùng phía bù nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, hai góc so le trong bằng nhau

bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2

Bài 6 trang 62 sgk toán 8 tập 2

- Áp dụng định lý Talet đảo: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác, - Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Lời giải chi tiết Trong hình 13a:(dfrac{AP}{PB} = dfrac{3}{8}); (dfrac{AM}{MC}= dfrac{5}{15} = dfrac{1}{3}) vì (dfrac{3}{8} ≠ dfrac{1}{3}) nên (dfrac{AP}{PB} ≠ dfrac{AM}{MC}) (Rightarrow) (PM) và (BC) không song song

bài 4 trang 59 sgk toán 8 tập 2

Bài 4 trang 59 sgk toán 8 tập 2

Hình học 8 Chương 3 Bài 1Trắc nghiệm Hình học 8 Chương 3 Bài 1Giải bài tập Hình học 8 Chương 3 Bài 1Với bài 4, chúng ta sẽ sử dụng phép biến đổi đại số để chứng minh bài toánCâu a:Ta có:(frac{{AB"}}{{AB}} = frac{{AC"}}{{AC}} Leftrightarrow frac{{AB}}{{AB"}} = frac{{AC}}{{AC"}})(frac{{AC}}{{AC"}} - 1 = frac{{AC - AC"}}{{AC"}};frac{{AB}}{{AB"}} - 1 = frac{{AB - AB"}}{{AB"}})( Rightarrow frac{{CC"}}{{AC"}} = frac{{BB"}}{{AB"}} Rightarrow frac{{AB"}}{{BB"}} = frac{{AC"}}{{CC"}})Câu b:Ta có:(frac{{AB

bài tập đối xứng trục lớp 8

Bài tập đối xứng trục lớp 8

Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo" Bài tập cuối chương 7- Hình học trực quan Tính đối xứng của hình phẳng trong thế giới tự nhiên Xem lời giải sách "Chân trời sáng tạo" Bài 1, Hình có trục đối xứng Xem lời giải sách "Cánh diều" Bài 5

bài 71 trang 103 sgk toán 8 tập 1

Bài 71 trang 103 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác(ABC) vuông tại(A, ) Lấy(M) là một điểm bất kì thuộc cạnh(BC

giải bài tập toán 8 tập 2 hay nhất

Giải bài tập toán 8 tập 2 hay nhất

Giải bài tập trang 100 bài 2 Hình hộp chữ nhật (tiếp theo) sgk toán lớp 8 - tập 2, Câu 5: Người ta tô đậm những cạnh song song và bằng nhau của một hình hộp chữ nhật như ở hình 29a

bài 46 trang 84 sgk toán 8 tập 2

Bài 46 trang 84 sgk toán 8 tập 2

Đáp án bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông : bài 46, 47, 48, 49, 50, 51 trang 84; Bài 52 trang 85 SGK Toán 8 tập 2 – Chương 3 hình 8, Bài 46

bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1

Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1

Giải bài ôn tập chương 2 Đại số 8 (Toán 8 tập 1): Bài 57 trang 61; Bài 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 SGK trang 62: Phương thức đại số, Trong bảng tóm tắt này, ta kiếu hiệu A, B,

bài 54 trang 96 sgk toán 8

Bài 54 trang 96 sgk toán 8

Cho góc vuông(xOy,) điểm(A) nằm trong góc đó, Gọi(B) là điểm đối xứng với(A) qua(Ox,) gọi(C) là điểm đối xứng với(A) qua(Oy

giải bài tập toán 8 sgk tập 2

Giải bài tập toán 8 sgk tập 2

Toán 8 Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫuCâu hỏi 2 Trang 20 SGK Toán 8 tập 2 biên soạn và đăng tải với hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 8, Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết

« 5 6 7 8 9 »